GEBRUIK en REINIGING handleiding

Voor advies contact opnemen met het bedrijf TREES DESIGN

attenzione-sign  OPGEPAST  attenzione-sign

Voordat wordt begonnen met het spel is het noodzakelijk dat de toezichthoudende volwassene de hele handleiding heeft gelezen en begrepen. De volwassen supervisor is de persoon die verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van het spel en bewust is van de risico’s die voortkomen uit onjuist gebruik.

Deze handleiding bevat gepatenteerde informatie en kan dat niet aan derden worden verstrekt voor gebruik in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TREES DESIGN.

TREES DESIGN verklaart dat de informatie in dit document congruent zijn met de technische specificaties van de terracotta stenen waarnaar de handleiding verwijst. De cecertificeerde kopie van dit document is gearchiveerd in het technisch dossier van het product, opgeslagen bij TREES DESIGN.

TREES DESIGN erkent geen handleiding die niet door hemzelf is geproduceerd, vrijgegeven of verspreid.

WAARSCHUWINGEN

IIn deze handleiding worden de algemene veiligheidsregels beschreven die moeten worden nageleefd tijdens elke activiteit uitgevoerd met de MATTO-stenen. de procedures voor het gebruiken en reinigen van MATTO-materialen zoals beschreven moeten vervolgens worden uitgevoerd met inachtneming van zowel de aangegeven uitvoeringsmethoden als de algemene veiligheidsvoorschriften. Verschillende landen kunnen verschillende regels hebben met betrekking tot beveiliging.

Daarom wordt gespecificeerd dat in alle gevallen waarin de regels van de handleidingen strijdig zijn met betrekking tot de normen van het land waarin het spel wordt verkocht en gebruikt, de normen van het land nog steeds voorrang hebben boven die van de handleidingen.

  • OPGEPAST: het product kan worden gebruikt door het kind in bijzijn van een volwassene. Toezicht van volwassenen tijdens een spel-activiteit is noodzakelijk.
  • OPGEPAST: er bestaat gevaar voor inslikken van de kartonnen verpakking gebruikt voor transport van de houten kisten en zakken met de stenen met als gevolg gevaar van verstikking. Het is noodzakelijk om de plastic verpakkingsverpakkingen buiten het bereik van de kinderen te houden. Scheid ze in overeenstemming met huidige regelgeving op het gebied van recycling.
  • OPGEPAST: er bestaat gevaar voor inname van de stenen wanneer deze niet op de juiste manier door het kind worden gebruikt en naar de mond gebracht, met als gevolg gevaar voor verstikking. De kleinere steentjes kunnen door kinderen worden verward met snoepjes. Toezicht van een volwassene is vereist tijdens het spelen van het kind.
  • Controleer na ontvangst of het product compleet is. Bij beschadiging door transportt, waarschuw het bedrijf TREES DESIGN.
  • MATTO is speelgoed wat bedoeld is voor kinderen in de leeftijd tussen 3 en 14 jaar.
  • Houd MATTO-stenen ver van warmtebronnen en open vuur.
  • De MATTO-blokken na gebruik weer opbergen in de originele doos of zak en bewaar het op een droge en schone plek ver verwijderd van warmtebronnen en vuur.
  • Laat de verpakking en MATTO-materialen niet in contact komen met scherpe randen en ruwe oppervlakken.
  • WAARSCHUWINGEN: Het product moet op de juiste manier worden verwijderd met aandacht voor het milieu. Gooi het product weg met het juiste gescheiden afval. Raadpleeg de huidige lokale regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering in terracotta en hout.

dichiarazione-conformita

BESCHRIJVING VAN HET SPEL MATTO

MATTO is een creatief bouwspel voor kinderen en volwassenen, bestaande uit 5 verschillende bakstenen met de hand gemaakt. Naast deze bevat het speelgoed een aantal houten balken van verschillende lengtes dice in verhouding staan tot de stenen en die worden gebruikt om deuren en ramen te ondersteunen en voor duizend andere ideeën.

attenzione-sign  LET OP  attenzione-sign

tijdens elke gebruik met MATTO-stenen is er altijd zo toezicht vereist van een volwassene. MATTO is een volledig natuurlijk spel.

Spelen met MATTO stimuleert de concentratie, creativiteit en motoriek van groot en klein. Het bouwen met bakstenen en houten balken helpt kinderen gevoel voor ruimtelijkheid te kennen en te organiseren.

MATTO ondersteunt kinderen in rekenen en meetkunde. MATTO is een compleet ontwikkelings spel, geschikt voor alle leeftijden.

MATTO is een nieuw en duurzaam spel, omdat de materialen waaruit het bestaat uit natuurlijke klei vervaardigd is: de stenen zijn sterk en breken hierdoor niet gemakkelijk. De bouwblokken en de houten en katoenen zakken zijn allemaal van natuurlijke en ecologische materialen gemaakt. Het product wordt geheel handmatig in Italië produceert. Het hoofddoel van het spel is niet zozeer het resultaat maar de creative weg er naar toe.

GEBRUIK

NOTE
Trees design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade als gevolg van onjuist gebruik alsmede het onvoldoende op de hoogte zijn van de gevaren en gebruiks toepassingen door niet of gedeeltelijk lezen van de handleiding.

attenzione-sign  LET OP  attenzione-sign

toezicht van een volwassene tijdens het spelen met de blokken is altijd noodzakelijk.

  • Open de kist door de deksel uit te schuiven of het koord los te maken van de zak.
  • Leeg de inhoud op de vloer of op een tapijt of op de tafel.
  • De Bakstenen zijn erg sterk, maar als ze van hoge hoogtes vallen kunnen er kleine stukjes vanaf gaan.
  • De houten balkjes zijn geschuurd maar niet geverfd met een beschermende laag waardoor ze soms wat kwetsbaar zijn. Zowel de terracotta stenen als de houten balkjes kunnen worden geschilderd. Gebruik in dit geval alleen de niet giftige gecertificeerde tempera verven op waterbasis.
  • Bewaar de stenen na gebruik in hun kist of zak.

REINIGING EN BEWARING

Veeg de buitenste delen van de bakstenen en de houten balken voorzichtig af met een droge doek om stof en vuil te verwijderen. Een vochtige doek met een groene zeep is ook goed.

Na het wassen worden zowel het hout als de stenen met een doek gedroogd en vervolgens aan de buitenlucht gedroogd in de zon of een warme plaats om schimmelvorming te voorkomen.

attenzione-sign  !WAARSCHUWING!
 attenzione-sign

Gebruik geen schurende of bijtende oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

Plaats het artikel, wanneer het niet wordt gebruikt in een doos uit de buurt van direct zonlicht, weersinvloeden, warmtebronnen, open vuur, stof, vloeistoffen en vocht.

RISICO’S

ITijdens de ontwerp- en productiefase van TREES DESIGN voerde zii een diepgaand risicoanalyse uit van het spel in kwestie. Deze analyse bracht risico’s aan het licht die vanwege hun aard niet kunnen worden geëlimineerd. Om deze risico’s te vermijden werden deze vervolgens afzonderlijk bekeken en benadrukt in de instructies.

NOTE
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of schade door onrechtmatig gebruik het spel door nalatigheid door een toezichthouder.

In deze handleiding zijn de volgende risico’s in aanmerking genomen en is er een verklaring gegeven om deze te vermijden.

  • Controleer bij het afleveren de staat van de verpakking en zorg dat er geen spoor van stoten, schaafwonden en / of vuil enz. is die kan zijn veroorzaakt door onjuist uitgevoerd transport en / of opslag. Zo ja, waarschuw dan de fabrikant (zie gegevens fabrikant).
  • Voordat het spel beschikbaar wordt gesteld aan het kind, moet een volwassen persoon hit product controleren om de integriteit ervan te verifiëren. In het geval van schade, oppervlakbreuk en scherpe randen, is het ten strengste verboden om het spel aan het kind af te geven.
  • Het spel is niet geschikt en kan niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 36 maanden. Dit staat ook op het productlabel.
  • Als het kind de verpakking van de houten kist mag verwijderen, is toezicht van een volwassene altijd vereist. De laatstgenoemde moet de verpakking onmiddellijk na verwijdering afvoeren en mag het kind er niet mee laten spelen.
  • Gooi plastic verpakkingen weg in overeenstemming met de lokale en geldende voorschriften.
  • Om ervoor te zorgen dat het speelgoed geen opeenhoping van vuil en bacteriën wordt, is het noodzakelijk om het regelmatig schoon te maken. In deze handleiding is een ad hoc-paragraaf gemaakt (zie Reiniging en opslag).
  • Controleer voordat u het spel van het kind ter beschikking stelt, of deze schoon is.

VERWIJDEREN

De verpakking die de houten kist en de katoenen zak afdekt, moet na openen worden verwijderd in het gedifferentieerde afval, volgens de geldende regelgeving. Ook De houten kist en de katoenen zak moet worden verwijderd in het gedifferentieerde afval volgens de geldende voorschriften. Als de stenen niet meer worden gebruikt moeten ze worden verwijderd in gesorteerd gemeentelijk afval om mogelijk te maken de grondstoffen weer te hergebruiken.

Werp de verpakking op geen enkele manier in het milieu.

NOTE
De fabrikant is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het spel indien het niet op de juiste wijze wordt gebruikt zoals beschreven in deze handleiding. De producent is niet verantwoordelijk voor schade aan mensen of dingen nadat het product is weggegooid.

GEGEVENS VAN DE PRODUCEN

Naam van de wettelijke vertegenwoordiger: Theresia Marjan
Achternaam van de wettelijke vertegenwoordiger: Knaapen
Bedrijfsnaam: TREES DESIGN
Hoofdkantoor van de onderneming: Via Osvaldo Ughi, 7 – 25017 – Lonato del Garda (BRESCIA)ITALIA
BTW nummer: 03549910986
Telefoon: +39 338 774336
E_mail: info@mattocostruzioni.it
Website: www.mattocostruzioni.it
Productnaam: Terracotta en houten balken – MATTO

GARANTIE

De garantie zoals in het aankoop contract is gemeld is alleen geldig als het spel wordt gebruikt op de manier waarop het is bedoeld.
Reiniging en bewaren van het spel volgens de aangegeven gebruikersvoorwaarden, elke reparatie of wijziging aan het spel door derden maakt de garantie ongeldig.

De garantie wordt niet verstrekt voor schade die veroorzaakt is door onervarenheid of nalatigheid in het gebruik van het spel of door slechte of achterwege gebleven schoonmaak en bewaring.

De producten die wij verkopen, vallen onder een garantie met betrekking tot de volgende voorwaarden:

  • De garantie is 24 maanden geldig.
  • De fabrikant neemt de verplichting op zich om naar eigen goeddunken de onderdelen van de verkeerde productie te vervangen, alleen na een nauwkeurige controle en het vinden van een slechte fabrikage.
  • De kosten van transport en / of verzending zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper in geval van onjuist gebruik van de garantie.
  • Tijdens de garantieperiode worden de vervangen producten eigendom van de fabrikant.
  • Deze garantie kan alleen worden gebruikt door de oorspronkelijke koper die zich heeft gehouden aan de instructies voor normaal gebruik, reiniging en bewaring in de handleiding.
  • De garantie omvat geen schade als gevolg het niet naleven van de instructies voor gebruik.
  • De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich voordoen bij de wederverkoop of het gebruik in het buitenland als gevolg van de bepalingen die van kracht zijn in het land waar het product werd verkocht.
  • Het product of een deel van het kapotte product moet ter vervanging aan de fabrikant worden geleverd; anders wordt het te vervangen onderdeel aangerekend aan de koper.
  • Omdat MATTO volledig handgemaakt is, is het mogelijk dat er kleine verschillen en imperfecties tussen de verschillende stenen te vinden zijn. De klei, die op hoge temperatuur wordt gebakken, neemt zijn natuurlijke kleur op een autonome en volledig willekeurige manier aan. Dit maakt het product uniek.
  • In de garantieperiode kunt wij de afzonderlijke onderdelen die ernstig zijn beschadigd door vervangen.

Waarschuwing: voor gebruik van de garantie, geef dan de volgende gegevens:

  • Type
  • Aankoopdatum (presentatie van het aankoopdocument)
  • Gedetailleerde beschrijving van het probleem
NOTE
Bij het niet navolgen van het juiste gebruik van het product beschreven in de huidige documentatie (gebruiksaanwijzing) gelden de garantievoorwaarden niet.